Türkiyede Yabancı uyruklu İkamet Tezkeresi

Yabancı personel çalışma müsaadesi ve İkamet Tezkeresi gerekli evraklar

Yabancı Persoenel çalışma izni evraklar
1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
2) Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı) 3) işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içeren sözleşme İşveren ve yabancı personelin her ikisininde orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti.)
4) Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli pasaport sureti,
5) Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli diploma sureti,
6) Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi,(İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur)
7) Öz geçmiş (ilişikteki öz geçmiş formatı doldurulacaktır.)

Yabancı personel ve sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için:
İş mukavelesi,
9) Döviz gelirlerine ait belgeler,
10) Bonservisler (Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç), Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak;
Yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”,
11) Ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki meslek örgütüne üye olduğuna ve “meslekten men cezası olmadığına” ilişkin son altı ay içinde alınmış belge,
12) Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım belgesi ile sözleşme (firma-firma arası veya firma-kişi arası) örneği,
13) Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarak hizmet sunması ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza yetkisi alması durumunda, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe münhasır kalmayı öngören taahhütname, ibraz etmesi gerekmektedir
Not: Eşine dostuna sevgilisine ikamet tezkeresi almak isteyenler istihdam ve yatırıma katkı sağlamayacak işi gücü olmayan sadece kendi ülkesindeki koşulların sıkıntısından ülkemize gelip ikamet tezkeresi ve çalışma izni almak isteyen dünya vatandaşı misafirlerimiz Teknik personeline ve uluslar arası rekabete istihdama ülke ekonomisine katkı sağlamayacak içi boş işlemler için hem kendinizi hem bizi hemde ilgili makamları kurumları lütfen boşuna meşgul etmeyiniz.
Sorununu kanunlar çerçevesinde tecrübe, ihtisas ve ciddi yatırımları ile işlemlerini teknik dosya ve donanımla çözmek isteyen firmalara hizmet vermek temel prensibimizdir.
Müşkiliyetimizi anlayışla karşılayacağınızı ümit eder saygılar sunarız.
Yabancı çalışma izni ve ikamet tezkeresi işlemleri dosya hazırlama iş ve işlem takibi hizmetleri

TÖMER Dil Kursu yabancı öğrenci ikamet tezkeresi

Öğrenim Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin İstenilen Belgeler

1- Adet (dilekçe)
2- 2 adet Fotoğraf ( İlk müracaatta ise 5 adet)
3- Pasaportun Aslı ve ( Resimli kısmın veson girşi sayfasının fotokopisi)
4- 1 adet renkli beyanname formu( daktilo ve bilgisayar ile doldurulcak)
5- Geçerli öğrenim yılını gösterir Öğrenim Belgesi (Öğrenim gördüğü okuldan)
6- 1200 $ lık Döviz Dekontu veya banka hesap belgesi veya burs belgesi
7- Noterden taahhütname.
İlköğretim ve lise öğrencileri için:
* Öğrenim gören çocuğun eğitim ve diğer masraflarını karşılayacağına dair verecek,
* Öğrencinin anne veya babası TC vatandaşı ve Türkiye’de ikamet ediyor ise verebilir,
* Öğrencinin anne veya babası yabancı uyruklu ise veherhangi bir sebebten dolayı almış olduğu ikamet tezkeresi ile Türkiye’de ikamet ediyor ise, noterden öğrenci için taahhütname verebilirler.(Taahhütnamenin fotokopisi kabul edilmez)

8- Öğrenim Gördüğünden dolayı ikamet Tezkeresi alacak yabancılar kendi ülkelerinde bulunan Türkiye Konsolosluğundan Öğrenim amaçlı vize ile gelmesi gerekmektedir.(Bu madde ilk kez başvuru yapanlar için geçerlidir.)
9- TÖMER’de Öğrenim görecekler, Öğrenim vizesine ve öğrenci belgesine bağlı olarak ikamet izni alabilirler

Kurumsal Danışmanlık 20 yıldır Ülke genelinde hizmetinizdedir.

ikamet tezkeresi nasıl alınır

İkametli Tezkereli Eşe-Refakat Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin İstenilen Belgeler

1- Dilekçe (Türkçe)
2- 2 adet fotoğraf (ilk müracatta ise 5 adet)
3- Pasaportun aslı ve (Resimli kısmın ve son Giriş sayfalarının fotokopisi)
4- Varsa İkamet Tezkeresi ve ( işlem görmüş bütün sayfalarının fotokopisi)
5- 1 adet renkli beyanname formu ( daktilo veya bilgisayardan doldurulacak)
6- İkametli Eşin, İkamet Tezkeresindeki son uzatma işlemi yapılmış olan sayfanın fotokopisi ve işlem görmüş diğer sayfalarının fotokopisi.
7- Evlilik cüzdanının aslı ve fotokopisi (Türkçe Değilse Tercümeli ve noter onaylı)
8- Her ay için 300 $ lık Türkiye de faaliyette bulunan herhangi bir bankadan yabancı uyruklu eş adına alınmış banka hesap belgesi veya müracaartta bulunan yabancı uyruklu eş adına düzelenmiş döviz alım satım belgesi. ( çalışan eşe refakatlerde, öğretim görevlisi eşe refakatlerde ve basım mensubu eşe refakatlerde banka veya döviz dekontu belgesi

Kurumsal Danışmanlık 20 yıldır Ülke genelinde hizmetinizdedir.