İsveç uyruklu yabancının ikamet tezkeresi

İsveç uyruklu yabancının ikamet tezkeresi
Yabancılar Şubeye verilecek evraklar
Dilekçe ( Türkçe )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi. )
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak. )
Her Ay için 300 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi veya Noter Tasdikli Gayrimenkul Tapusu.
Yabancı Uyruklu Şahısın Yerine Vekaleten Müracaatta Bulunacak Olan Kişinin Noterden Tasdikli Vekaletnamesinin Aslı.
ikamet tezkeresi gerekli evraklar; Kurumsal Danışmanlık İstanbul, Ankara ve İzmir şubeleri ile ülke genelinde 20 yılı aşkın süredir yabancı sermaye yatırımları projelendirme imalat ithalat izinleri ikamet tezkeresi ve çalışma müsadeleri dosya hazırlama ve işlem takibi hizmetleri vermektedir.

TÖMER Dil Kursu yabancı öğrenci ikamet tezkeresi

Öğrenim Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin İstenilen Belgeler

1- Adet (dilekçe)
2- 2 adet Fotoğraf ( İlk müracaatta ise 5 adet)
3- Pasaportun Aslı ve ( Resimli kısmın veson girşi sayfasının fotokopisi)
4- 1 adet renkli beyanname formu( daktilo ve bilgisayar ile doldurulcak)
5- Geçerli öğrenim yılını gösterir Öğrenim Belgesi (Öğrenim gördüğü okuldan)
6- 1200 $ lık Döviz Dekontu veya banka hesap belgesi veya burs belgesi
7- Noterden taahhütname.
İlköğretim ve lise öğrencileri için:
* Öğrenim gören çocuğun eğitim ve diğer masraflarını karşılayacağına dair verecek,
* Öğrencinin anne veya babası TC vatandaşı ve Türkiye’de ikamet ediyor ise verebilir,
* Öğrencinin anne veya babası yabancı uyruklu ise veherhangi bir sebebten dolayı almış olduğu ikamet tezkeresi ile Türkiye’de ikamet ediyor ise, noterden öğrenci için taahhütname verebilirler.(Taahhütnamenin fotokopisi kabul edilmez)

8- Öğrenim Gördüğünden dolayı ikamet Tezkeresi alacak yabancılar kendi ülkelerinde bulunan Türkiye Konsolosluğundan Öğrenim amaçlı vize ile gelmesi gerekmektedir.(Bu madde ilk kez başvuru yapanlar için geçerlidir.)
9- TÖMER’de Öğrenim görecekler, Öğrenim vizesine ve öğrenci belgesine bağlı olarak ikamet izni alabilirler

Kurumsal Danışmanlık 20 yıldır Ülke genelinde hizmetinizdedir.

AB ülkeleri vatandaşı uyruklu kişilerin Türkiyede ikamet tezkeresi izni

AB ülkeleri vatandaşı uyruklu kişilerin Türkiyede ikamet tezkerezi izni
Yabancılar Şubeye verilecek evraklar

Dilekçe ( Türkçe )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi. )
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak. )
Her Ay için 300 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi veya Noter Tasdikli Gayrimenkul Tapusu.
Yabancı Uyruklu Şahısın Yerine Vekaleten Müracaatta Bulunacak Olan Kişinin Noterden Tasdikli Vekaletnamesinin Aslı.
ikamet tezkeresi gerekli evraklar; Kurumsal Danışmanlık İstanbul, Ankara ve İzmir şubeleri ile ülke genelinde 20 yılı aşkın süredir yabancı sermaye yatırımları projelendirme imalat ithalat izinleri ikamet tezkeresi ve çalışma müsadeleri dosya hazırlama ve işlem takibi hizmetleri vermektedir.

TÖMER Dil Kursu yabancı öğrenci ikamet tezkeresi

Öğrenim Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin İstenilen Belgeler

1- Adet (dilekçe)
2- 2 adet Fotoğraf ( İlk müracaatta ise 5 adet)
3- Pasaportun Aslı ve ( Resimli kısmın veson girşi sayfasının fotokopisi)
4- 1 adet renkli beyanname formu( daktilo ve bilgisayar ile doldurulcak)
5- Geçerli öğrenim yılını gösterir Öğrenim Belgesi (Öğrenim gördüğü okuldan)
6- 1200 $ lık Döviz Dekontu veya banka hesap belgesi veya burs belgesi
7- Noterden taahhütname.
İlköğretim ve lise öğrencileri için:
* Öğrenim gören çocuğun eğitim ve diğer masraflarını karşılayacağına dair verecek,
* Öğrencinin anne veya babası TC vatandaşı ve Türkiye’de ikamet ediyor ise verebilir,
* Öğrencinin anne veya babası yabancı uyruklu ise veherhangi bir sebebten dolayı almış olduğu ikamet tezkeresi ile Türkiye’de ikamet ediyor ise, noterden öğrenci için taahhütname verebilirler.(Taahhütnamenin fotokopisi kabul edilmez)

8- Öğrenim Gördüğünden dolayı ikamet Tezkeresi alacak yabancılar kendi ülkelerinde bulunan Türkiye Konsolosluğundan Öğrenim amaçlı vize ile gelmesi gerekmektedir.(Bu madde ilk kez başvuru yapanlar için geçerlidir.)
9- TÖMER’de Öğrenim görecekler, Öğrenim vizesine ve öğrenci belgesine bağlı olarak ikamet izni alabilirler

Kurumsal Danışmanlık 20 yıldır mevzuatlara göre dosya hazırlama iş ve işlem takibi hizmeti vermektedir