İsveç uyruklu yabancının ikamet tezkeresi

İsveç uyruklu yabancının ikamet tezkeresi
Yabancılar Şubeye verilecek evraklar
Dilekçe ( Türkçe )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi. )
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak. )
Her Ay için 300 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi veya Noter Tasdikli Gayrimenkul Tapusu.
Yabancı Uyruklu Şahısın Yerine Vekaleten Müracaatta Bulunacak Olan Kişinin Noterden Tasdikli Vekaletnamesinin Aslı.
ikamet tezkeresi gerekli evraklar; Kurumsal Danışmanlık İstanbul, Ankara ve İzmir şubeleri ile ülke genelinde 20 yılı aşkın süredir yabancı sermaye yatırımları projelendirme imalat ithalat izinleri ikamet tezkeresi ve çalışma müsadeleri dosya hazırlama ve işlem takibi hizmetleri vermektedir.

Türkiyede Yabancı uyruklu İkamet Tezkeresi

Yabancı personel çalışma müsaadesi ve İkamet Tezkeresi gerekli evraklar

Yabancı Persoenel çalışma izni evraklar
1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
2) Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı) 3) işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içeren sözleşme İşveren ve yabancı personelin her ikisininde orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti.)
4) Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli pasaport sureti,
5) Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli diploma sureti,
6) Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi,(İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur)
7) Öz geçmiş (ilişikteki öz geçmiş formatı doldurulacaktır.)

Yabancı personel ve sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için:
İş mukavelesi,
9) Döviz gelirlerine ait belgeler,
10) Bonservisler (Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç), Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak;
Yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”,
11) Ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki meslek örgütüne üye olduğuna ve “meslekten men cezası olmadığına” ilişkin son altı ay içinde alınmış belge,
12) Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım belgesi ile sözleşme (firma-firma arası veya firma-kişi arası) örneği,
13) Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarak hizmet sunması ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza yetkisi alması durumunda, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe münhasır kalmayı öngören taahhütname, ibraz etmesi gerekmektedir
Not: Eşine dostuna sevgilisine ikamet tezkeresi almak isteyenler istihdam ve yatırıma katkı sağlamayacak işi gücü olmayan sadece kendi ülkesindeki koşulların sıkıntısından ülkemize gelip ikamet tezkeresi ve çalışma izni almak isteyen dünya vatandaşı misafirlerimiz Teknik personeline ve uluslar arası rekabete istihdama ülke ekonomisine katkı sağlamayacak içi boş işlemler için hem kendinizi hem bizi hemde ilgili makamları kurumları lütfen boşuna meşgul etmeyiniz.
Sorununu kanunlar çerçevesinde tecrübe, ihtisas ve ciddi yatırımları ile işlemlerini teknik dosya ve donanımla çözmek isteyen firmalara hizmet vermek temel prensibimizdir.
Müşkiliyetimizi anlayışla karşılayacağınızı ümit eder saygılar sunarız.
Yabancı çalışma izni ve ikamet tezkeresi işlemleri dosya hazırlama iş ve işlem takibi hizmetleri

Turistik Amaçlı ikamet Tezkeresi

Turistik Amaçlı ikamet Tezkeresi İçin İstenilen Belgeler:
1- Dilekçe (Türkçe)
2- 2 Adet Fotoğraf ( İlk Müracat ise 5 adet)
3- Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve son giriş sayfasının fotokopisi),
4- 1 adet renkli beyanname formu ( Daktilo ve bilgisayar ile Doldurulacak)
5- Her ay için 1000 $ lık banka hesap belgesi
6- TC vatandaşı yanında Kalmıyor ise: ( Kaldığı yer, otel ise rezervasyon Belgesi, ev ise kira kontratı + kira kontratında ismi yazılı olan ev sahibinin nüfus cüzdan fotokopisi)
7- TC vatandaşı yanında Kalıyor ise: ( yanında kaldığı Tc vatandaşı adına , Tc vatandaşının bulunduğu mahalle muhtarlığından ikametgah ilmuhabiri belgesi veya ilçe nüfus müdürlüğünden alınmış yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri belgesi.
8- TC vatandaşı yanında Kalıyor ise: Taahhütname. ( yanında misafir ettiği yabancı şahsın masraflarını karşılayacağına dair gelir- TC vatandaşı tarafından noterden alınacak -fotokopi kabuledilmez

Kurumsal Danışmanlık 20 yıldır Ülke genelinde hizmetinizdedir.

Yabancıların çalışma izni için gerekli belgeler

Yabancıların çalışma izni için gerekli belgeler
1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
2) Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı) 3) işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içeren sözleşme İşveren ve yabancı personelin her ikisininde orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti.)
4) Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli pasaport sureti,
5) Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli diploma sureti,
6) Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi,(İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur)
7) Öz geçmiş (ilişikteki öz geçmiş formatı doldurulacaktır.)

Yabancı personel ve sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için:
İş mukavelesi,
9) Döviz gelirlerine ait belgeler,
10) Bonservisler (Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç), Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak;
Yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”,
11) Ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki meslek örgütüne üye olduğuna ve “meslekten men cezası olmadığına” ilişkin son altı ay içinde alınmış belge,
12) Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım belgesi ile sözleşme (firma-firma arası veya firma-kişi arası) örneği,
13) Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarak hizmet sunması ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza yetkisi alması durumunda, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe münhasır kalmayı öngören taahhütname, ibraz etmesi gerekmektedir

Kurumsal Danışmanlık Yabancı personel çalışma izni işlemlerinde Yabancıların çalışma izni için gerekli belgeler dosyaların hazırlanması iş ve işlem takibi hizmetleri

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK

oturma izni ikamet tezkeresi mevzuatı

Dilekçe ( Türkçe )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi. )
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak. )
Her Ay için 300 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi veya Noter Tasdikli Gayrimenkul Tapusu.
Yabancı Uyruklu Şahısın Yerine Vekaleten Müracaatta Bulunacak Olan Kişinin Noterden Tasdikli Vekaletnamesinin Aslı.
ikamet tezkeresi; Kurumsal Danışmanlık İstanbul, Ankara ve İzmir şubeleri ile ülke genelinde 20 yılı aşkın süredir yabancı sermaye yatırımları projelendirme imalat ithalat izinleri ikamet tezkeresi ve çalışma müsadeleri dosya hazırlama ve işlem takibi hizmetleri vermektedir.