kozmetik ürün ithalatı izni

EK VI KOZMETİK ÜRÜNLERİN İÇEREBİLECEĞİ KORUYUCULAR GİRİŞ
1) 1) Koruyucular, kozmetik ürünlere, bu ürünlerde mikroorganizmaların büyümesini engellemek temel amacıyla katılabilen maddelerdir.

2) 2) (*) işareti bulunan maddeler, bu Ek’te belirlenen konsantrasyonlar dışında farklı konsantrasyonlarda, ürünün sunumu ile açıkça belli olacak diğer özel amaçlar için kullanılabilirler. Örneğin, sabunlarda dedodorizan veya şampuanlarda kepek önleyici gibi.

3) 3) Kozmetik ürün formülasyonlarında kullanılan, esansiyel yağlar, alkol gibi bazı maddelerin de antimikrobiyal özellikleri olup, ürünün korunmasına yardımcı olabilirler. Bu maddeler bu Ek’e dahil edilmemiştir.

4) Bu listenin amacı doğrultusunda ;

“Tuzlar” : sodium, potassium, calcium, magnesium, ammonium ve ethanolamine katyonlarının tuzları; chloride, bromide, sulphate, ve acetate anyonlarının tuzları anlamına kullanılmıştır.
1.
“Esterler” : Methyl, ethyl, propyl, isopropyl, butyl, isobutyl, phenyl esterleri anlamına kullanılmıştır.

5) 5) Bitmiş üründe formaldehyde konsantrasyonunun % 0.05’I geçtiği durumlarda, formaldehyde veya bu Ek’te yer alan ve formaldehyde salan maddeler içeren tüm bitmiş ürünler “formaldehyde içerir” şeklinde bir uyarı taşımalıdırlar.

Kozmetik Ürünlerin Kategorilerini Gösteren Liste, sağlık bakanlığı kozmetik ürün yönetmeliği, kozmetik ürün yönetmeliği, kozmetik imalat izni, kozmetik ithalat mevzuatı, kozmetik ithalat mevzuatı, kozmetik ithalat izn, kozmetik imalat izni
Kurumsal Danışmanlık 20 yıldır ithalat ve imalat izni iş ve işlemlerinizine danışmanlık hizmeti vermektedir

gıda imalat izni işlemleri

Gıda üretim izni, gıda imalat izni işlemleri
A-GIDA SİCİLİ BAŞVURUSU
Dilekçe
Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi
Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası
İmza sirküleri sureti
Gayrisıhhi müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası
Kapasite raporu
Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir)
Gıda Ve Gıda ile Temas Eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerine Bakanlığımızca düzenlenen Çalışma İzni ve Gıda Sicil belgesi ile ilgili olarak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun almış olduğu yürütmeyi durdurma kararına istinaden 05.08.2005 tarihi itibariyle, Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesinin Belediye mücavir alanları içerisinde Belediye Başkanlıkları, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri tarafından verilmeye devam edilmektedir.

Kurumsal Danışmanlık Mevsuat yorumlama iş ve işlemlerinizin takibi danışmanlık hizmeti vermektedir