GSM işyeri açma ruhsatı

GSM Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ilişkin Yönetmelik, Resmi Gazetede işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri olarak yayınlanmıştır

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Belediye sınırları içerisinde Belediyeler Tarafından belediye sınırları dışında ise İl Özel İdareler tarafından verilir.

Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler İçin Aşağıdaki Bilgi Ve Belgeler İstenir

a) Yer seçimi ve tesis kurma için gerekli bilgi ve belgeler:

1- Başvuru formu,

2- Sanayi bölgeleri içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren onaylı plan örneği,

3- İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu,

4- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları veya yatırım sürecinin hızlandırılması amacı ile yetkili makamca uygun görülen durumlarda, bir yıl içerisinde üretim sürecinin gerektirdiği atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlatılmasına ilişkin müteşebbisçe verilen taahhütname,

5- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.

b) Ruhsat için gerekli bilgi ve belgeler:

1- Başvuru formu,

2- Sağlık koruma bandının işaretlendiği tasdikli vaziyet planı örneği,

3- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu,

4- Sorumlu müdür sözleşmesi,

5- Emisyon izni veya analiz raporu,

6- Deşarj izni veya analiz raporu,

7- Kurul tarafından hazırlanacak açılma raporu.

Yetkili idareler yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddeler ile çalışan işyerleri için yetkili organlarının kararına istinaden çıkaracakları yönetmeliklerde ilâve tedbirlerin alınmasını öngörebilir.

İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır.

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirleri almış olmak,

b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile kararını almış olması,

Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, içkili yer açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,

c) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt ve LPG istasyonu için Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınmış olması,

d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması,

e) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,

f) Karayolu kenarındaki işyeri için, karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması,

g) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,

h) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabed, bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,

ı) Sanayi, tıbbi ve radyoaktif atık üreten işyerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,

j) Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gerekli tedbirlerin alınmış olması,

k) Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması şarttır.

Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.

Teknik Kadromuzdan Danışmanlık hizmeti alabilirsiniz

Teşvik Kredisi Kredi KOSGEB kredisi Kapasite raporu işlemleri

DİKKAT BİZİM KREDİ DANIŞMANLIĞI İLE İLGİMİZ YOKTUR LÜTFEN BİZİ ARAMAYINIZ LÜTFEN TELEFON ETMEYİNİZ KOSGEBİN Telefonlarını Bilmiyoruz Zorunlu olarak yapmış olduğumuz bu açıklamadan dolayı özür dileriz ancak günde 100 den fazla telefon geliyor ve artık cidden rahatsız oluyoruz Lütfen bizi aramayınız.

DİKKAT: KOSGEB’e kayıt olmak için gerekli Kapasite Raporu (İmalatcı Belgesi) alımı danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Kredi takibi işlemleri veya KOSGEB e kayıt takip işlemleri yapmıyoruz.

kozmetik ürün imalat ithalat izni

BİLDİRİM FORMU DOLDURULURKEN KULLANILACAK SINIFLANDIRMA
A. BEBEK ÜRÜNLERİ
A.01.BEBEK ŞAMPUANI
A.02.BEBEK LOSYONU, KREMİ, YAĞI
A.03.BEBEK PUDRASI(TALK)
A.04.BEBEK SABUNU
A.05.BEBEK ISLAK MENDİLİ
A.06.BEBEK KOLONYASI
A.07.PİŞİK OLUŞUMUNU ÖNLEYİCİ ÜRÜNLER(KREM, LOSYON, JEL,…VB)

B. KİŞİSEL TEMİZLİK VE BANYO ÜRÜNLERİ
B.01.SABUNLAR(BAR/KALIP)
B.02.LİKİT TEMİZLEYİCİ ÜRÜNLER(DURULANAN)
B.03.LİKİT TEMİZLEYİCİ ÜRÜNLER (DURULANMAYAN)
B.04.DUŞ VE BANYO ÜRÜNLERİ(JEL, KÖPÜK, YAĞ, TUZ, TABLET…VB)
B.05.KADIN HİJYEN ÜRÜNLERİ(ISLAK MENDİL, KREM, JEL, LOSYON…VB)
B.06.ISLAK MENDİL EL VE VÜCUT İÇİN

C. GÖZ BAKIM VE MAKYAJ ÜRÜNLERİ
C.01.GÖZ KALEMİ,KAŞ KALEMİ
C.02.EYELINER,DIPLINER
C.03.GÖZ FARI
C.04.MASKARA
C.05.GÖZ ÇEVRESİ BAKIM ÜRÜNLERİ(KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
C.06.GÖZ MAKYAJI TEMİZLEYİCİ ÜRÜNLER (KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
C.07.GÖZ ALTI KAPATICI
D. MAKYAJ VE MAKYAJ TEMİZLEME ÜRÜNLERİ
D.01.RUJ, LİKİT RUJ, DUDAK PARLATICISI
D.02.DUDAK KALEMİ
D.03.ALLIK
D.04.PUDRA(SIKIŞTIRILMIŞ,TOZ…VB)
D.05.FONDÖTEN(STICK, LİKİT, SIKIŞTIRILMIŞ,..VB)
D.06.MAKYAJ TEMİZLEYİCİ ÜRÜNLER(MENDİL, KREM, LOSYON, JEL, SÜT, TONİK..VB)
D.07.MAKYAJ SABİTLEYİCİLER

E. KOKU VERİCİ VE TER ÖNLEYİCİLER
E.01.KOLONYALAR(SPREY, DÖKME)
E.02.EAU DE TOILET
E.03.EAU DE PARFUM
E.04.DEODORANT(İTİCİ GAZ İÇEREN)
E.05.DEODORANT(İTİCİ GAZ İÇERMEYEN)
E.06.TER ÖNLEYİCİ (ANTİPERSPİRANT) ÜRÜNLER(SPREY, ROLL-ON, KREM, STICK,…VB)

F. TIRAŞ ÜRÜNLERİ
F.01.TIRAŞ ÖNCESİ ÜRÜNLER(SABUN, KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
F.02.TIRAŞ SONRASI ÜRÜNLER(KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
F.03.TIRAŞ KÖPÜĞÜ (İTİCİ GAZ İÇEREN)
F.04.TIRAŞ KÖPÜĞÜ(İTİCİ GAZ İÇERMEYEN)
G. CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ
G.01.YÜZ İÇİN ANTI-AGEING (YAŞLANMA ETKİLERİNE KARŞI) ÜRÜNLER(KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
G.02.BOYUN VE DEKOLTE İÇİN ANTI-AGEING(YAŞLANMA ETKİLERİNE KARŞI) ÜRÜNLER(KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
G.03.EL VE VÜCUT İÇİN ANTI-AGEING(YAŞLANMA ETKİLERİNE KARŞI) ÜRÜNLER(KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
G.04.ANTİ-AKNE(AKNE OLUŞUMUNA KARŞI) ÜRÜNLER(KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
G.05.ANTİ-SELÜLİT(SELÜLİT OLUŞUMUNA KARŞI) ÜRÜNLER(KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
G.06.SIKILAŞTIRICI VE ŞEKİLLENDİRİCİ VÜCUT BAKIM ÜRÜNLERİ(KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
G.07.GÖĞÜS ÜRÜNLERİ(KREM,LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
G.08.ANTİPİGMENTASYON(LEKE OLUŞUMUNU ÖNLEYİCİ) ÜRÜNLERİ(KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
G.09.AYAK BAKIM ÜRÜNLERİ(SPREY, KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
G.10.CİLT TAZELEYİCİLER(TONİK, MİNERAL SULAR…VB)
G.11.YÜZ İÇİN BAKIM (NEMLENDİRİCİ , BESLEYİCİ) ÜRÜNLERİ( KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
G.12.EL VE VÜCUT İÇİN BAKIM (NEMLENDİRİCİ, BESLEYİCİ) ÜRÜNLERİ (KREM,LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
G.13.CİLT RENK AÇICI ÜRÜNLER(KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
G.14.PEELİNG(SOYUCU) ÜRÜNLER(KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
G.15.SCRUB(OVUCU) ÜRÜNLER(KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
G.16.MASAJ ÜRÜNLERİ(YAĞ, KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
H. DEPİLATUVARLAR
H.01.TÜY DÖKÜCÜ ÜRÜNLER(KREM,LOSYON,JEL,SOLÜSYON,…VB)
H.02.TÜY SÖKÜCÜ ÜRÜNLER(AĞDA,BANT,..VB)
H.03.TÜY GECİKTİRİCİ/AZALTICI/İNCELTİCİ ÜRÜNLER(KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
H.04.TÜY SARARTICI ÜRÜNLER(KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
H.05.TEMİZLEYİCİ VE NEMLENDİRİCİ ÜRÜNLER(KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)

I. TIRNAK ÜRÜNLERİ
I.01.TIRNAK SERTLEŞTİRİCİ /GÜÇLENDİRİCİ CİLALAR
I.02.TIRNAK VE KÜTİKÜL BAKIM ÜRÜNLERİ(KREM,LOSYON,JEL,SOLÜSYON,…VB)
I.03.TIRNAK CİLASI(OJE) VE PARLATICISI
I.04.TIRNAK CİLASI ÇIKARICILARI
I.05.TIRNAK YEMEYİ ÖNLEYİCİ CİLA
I.06.YAPAY TIRNAK YAPIŞTIRICILARI

J. AĞIZ BAKIM ÜRÜNLERİ
J.01.DİŞ MACUNLARI
J.02.DİŞ BEYAZLATICILARI
J.03.AĞIZ ÇALKALAMA SULARI VE NEFES TAZELEYİCİ SPREYLER

K. SAÇ BAKIM VE TEMİZLEME ÜRÜNLERİ

K.01.SAÇ BAKIM VE TEMİZLEME ŞAMPUANLARI
K.02.SAÇ KREMLERİ
K.03.KEPEK ÖNLEYİCİ ÜRÜNLER(ŞAMPUAN, KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
K.04.SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ ÜRÜNLER(JÖLE, SPREY, KÖPÜK, BRYANTİN, KREM..VB)
K.05.SAÇ BESLEYİCİ /GÜÇLENDİRİCİ ÜRÜNLER(KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
K.06.PERMANANT ÜRÜNLERİ

L.SAÇ RENKLENDİRİCİ ÜRÜNLER
L.01.KALICI DOĞAL SAÇ BOYALARI (TOZ,KREM,JEL,…VB)
L.02.KALICI KİMYASAL SAÇ BOYALARI(OKSİDE OLAN)
L.03.YARI KALICI SAÇ BOYALARI
L.04.SAÇ AÇICI ÜRÜNLER
L.05.SAÇ RENKLENDİRİCİ ÜRÜNLER(SPREY,JÖLE,MASKARA,GLITTER,..VB)

M.GÜNEŞ ÜRÜNLERİ
M.01.GÜNEŞ ÖNCESİ ÜRÜNLER (KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
M.02.GÜNEŞ SONRASI ÜRÜNLER( KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
M.03.GÜNEŞSİZ BRONZLAŞTIRAN (OTOBRONZAN) ÜRÜNLER (KREM, LOSYON, JEL, SOLÜSYON,…VB)
Sağlık Bakanlığı Kozmetik ürünler imalat ithalat izni işlemleri, Kozmetik ürün standartları
Kurumsal danışmanlık 20 yıldır ülke genelinde ithalat imalat ruhsatlandırma işlemlerinize danışmanlık hizmeti vermektedir