dahilde işleme izin belgesi

dahilde işleme izin belgesi alımı ve kapama işlemleri

HİZMETLERİMİZ

 • ithalat izni işlemleri Dahilde İşleme İzni / Belgesi Alım ve Kapama İşlemleri
 • İthalat İşlemleri
 • ithalat izni işlemleri Bağlayıcı Tarife Bilgisi Müracaat, Takip ve Sonuçlandırması
 • ithalat izni işlemleri A.Tr Belgesi Uygulamaları
 • ithalat izni işlemleri Tercihli Menşe Uygulamaları
 • ithalat izni işlemleri Menşe Belgesi Uygulamaları
 • ithalat izni işlemleri Muafiyetler ve Uygulamaları
 • ihracat ve ithalat izni işlemleri Teminat Çözümü İşlemleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
 • ithalat izni işlemleri Kullanılmış Makine, Tesis İzin Belgesi ve Uygulamaları
 • ithalat izni işlemleri Bedelsiz İthalat, Bedelsiz İthalat Ön İzin İşlemleri
 • C.E. İşareti Uygulamaları
 • T.S.E Belgelendirme Uygulamaları
 • ithalat izni işlemleri alınacak ön izin ve belgeler
 • ithalat izni işlemleri kambiyo mevzuatı uygulamaları
 • mahrecine iade işlemleri
 • hariçte işleme izin / belgesi alım ve kapama işlemleri
 • serbest bölge uygulamaları
 • garanti belgesi işlemleri
 • koruma kontrol belgesi uygulamaları
 • sağlık bakanlığı belgelendirme ve işlemleri
 • sağlık bakanlığı ön izin belgesi ve işlemleri
 • medikal ithalat izin belgesi işlemleri
 • ilaç ithalat izin belgesi işlemleri
 • Tarım bakanlığı Ön izin Belgesi ve İşlemleri
 • gıda ihtalat izni işlemleri
 • gıda imalat izni işlemleri gayri sıhhi müessese ruhsatı işlemleri

Firmamız ülke genelinde teknik kadroları ile 20 yılı aşkın süredir proje ve dosya hazırlama ilgili kurumlarda iş ve işlemlerin takibi danışmanlık hizmeti vermektedir

Mevzuat danışma hattımızla lütfen iletişime geçiniz

havuz kimyasalları ithalatı

havuz kimyasalları ithalatı imalatı
Kurumsal danışmanlık olarak uzman kadrolarımızla ülke genelinde imalat ve ithalat izin işlemleri danışmanlık hizmetleri vermekteyiz
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetmelikleri Mevzuat yorumlama iş ve işlemlerinizin takibi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Peloidler izni işlemleri

Sağlık Bakanlığı Peloidler için izinlendirme işlemleri
Kurumsal danışmanlık olarak uzman kadrolarımızla ülke genelinde imalat ve ithalat izin işlemleri danışmanlık hizmetleri vermekteyiz
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetmelikleri ve Mevzuat yorumlama sorularınız için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Peloidler için izinlendirme işlemleri
1. 1.İnceleme ve tespit kurulu raporu (EK-1)
2.Kaynak ve üretim yerine ait peloid analiz raporu(Ek-4)
3. Doğal tedavi unsurunun tıbbi değerlendirme kurulu raporu (EK-5)
4.İş Akım Şeması
5.Yerleşim Planı
6.İşyeri açma ve çalışma izin belgesi
7.Etiket örneği
8.Mesul müdür sözleşmesi ve diploma,
9.Yapı kullanım izin belgesi Türk Ceza Kanunu 12.10.2004/25611 sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İthalat izni belgeleri

Kesin İthal Başvurularında İstenilen Belgeler

Son Güncelleme Tarihi: 25/01/2006

iletişim Bilgisi: İthalat Genel Müdürlüğü

Kaynak Bilgi Dış Ticaret Müsteşarlığı resmi sitesi

Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan (ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil);

– Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

– Bunun dışındaki tüm kesin ithal başvuruları,

– Biri asıl iki nüsha proforma fatura,(bedel transferi yapılacak ise)

– Malların yurda giriş şeklini de belirtir ilgili Gümrük İdaresinden alınacak gümrük beyannamesi ve eki fatura fotokopileri.

– Kiralama yoluyla geçici olarak ithal edilen mallara ilişkin başvurularda, kiralama sözleşmesi,

– Kullanılmış mallara ait kesin ithal taleplerinde malların ekonomik ömrünü tevsik eden Ticaret ve Sanayi Odaları veya Yüksek Öğretim Kurumlarından alınacak ekspertiz raporu, ile birlikte Müsteşalığa yapılır.

Müsteşarlık uygun gördüğü başvuruları, ilgili kuruluşlara ve gümrük idaresine bildirir.

NOT: Türk müteahhitlik firmalarının yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde kullandığı makina ve techizatların kesin ithal talepleri,Müsteşarlığımız Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’ne yapılır.

ithalat izni

HİZMETLERİMİZ

İthalat İşlemleri
ihracat ve ithalat izni işlemleri Gümrük İstatistik Pozisyonu ( G.T.İ.P.) Belirlenmesi
ihracat ve ithalat izni işlemleri işlemleriBağlayıcı Tarife Bilgisi Müracaat, Takip ve Sonuçlandırması
ihracat ve ithalat izni işlemleri A.Tr Belgesi Uygulamaları
ihracat ve ithalat izni işlemleri Tercihli Menşe Uygulamaları
ihracat ve ithalat izni işlemleri Menşe Belgesi Uygulamaları
ihracat ve ithalat izni işlemleri Muafiyetler ve Uygulamaları
ihracat ve ithalat izni işlemleri Dahilde İşleme İzni / Belgesi Alım ve Kapama İşlemleri
ihracat ve ithalat izni işlemleri Geçici Giriş ve Süre Takip İşlemleri
ihracat ve ithalat izni işlemleri Teminat Çözümü İşlemleri
Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
ihracat ve ithalat izni işlemleri Kullanılmış Makine, Tesis İzin Belgesi ve Uygulamaları
ihracat ve ithalat izni işlemleri Bedelsiz İthalat, Bedelsiz İthalat Ön İzin İşlemleri
C.E. İşareti Uygulamaları
T.S.E Belgelendirme Uygulamaları
ihracat ve ithalat izni işlemleri alınacak ön izin ve belgeler
ihracat ve ithalat izni işlemleri kambiyo mevzuatı uygulamaları
mahrecine iade işlemleri
hariçte işleme izin / belgesi alım ve kapama işlemleri
serbest bölge uygulamaları
garanti belgesi işlemleri
koruma kontrol belgesi uygulamaları
sağlık bakanlığı belgelendirme ve işlemleri
sağlık bakanlığı ön izin belgesi ve işlemleri
medikal ithalat izin belgesi işlemleri
ilaç ithalat izin belgesi işlemleri
Tarım bakanlığı Ön izin Belgesi ve İşlemleri
gıda ihtalat izni işlemleri
gıda imalat izni işlemleri gayri sıhhi müessese ruhsatı işlemleri
Mevzuat sorularınız için lütfen bizlerle iletişime geçin

Genel Kordinatör